HIV (virus humane imunodeficijencije) je virus koji napada i uništava ćelije imunog sistema, pa tako  slabi imunološku otpornost organizma i sprečavajući ga da se bori protiv drugih brojnih  infekcija.

Da bi se neko inficirao HIV-om, virus mora da uđe u krvotok. Kada se nađe u krvotoku, HIV napada razne ćelije imunog sistema, ali ponajviše CD4 ćelije, koje imaju vitalnu ulogu u borbi protiv infekcija.  Vremenom HIV može da uništi toliko CD4 ćelija da organizam prestane da bude sposoban da se izbori sa drugim bolestima i infekcijama. Pad imunog sistema prouzrokovan HIV-om dovodi osobu koja sa HIV-om živi, a ne leči se, u povećan rizik od takozvanih oportunističkih infekcija i raka.

HIV je virus koji jako brzo mutira, pa je zbog toga jako teško lečiti ga. Iako trenutno ne postoji način efektivnog izlečenja od HIV-a, već više godina postoji antiretrovirusna terapija, koja je veoma efektivna i sa kojom se HIV u organizmu može u potpunosti kontrolisati.

Important StrawberryHIV NIJE SIDA!

Nelečena infekcija HIV-om će dovoljno oslabiti imuni sistem da razne oportunističke infekcije ili rakovi mogu da iskoriste tu situaciju i nastane se u organizmu, čime nam signaliziraju da se kod te osobe razvila Sida, odnosno AIDS (Sindrom stečene imunodeficijencije). AIDS se obično smatra krajnjim stadijumom infekcije HIV-om, i što je najvažnije, ukoliko se HIV ni tada ne leči, obično dovede so smrti.

Gorepomenuta antiretrovirusna terapija može biti toliko efektivna da se HIV dovede pod kontrolu čak iako se sa njom počne u stadijumu AIDS-a. Međutim, ukoliko infekcije i rakovi uzmu maha može biti kasno.

Important StrawberryVažno je znati da HIV nije Sida, odnosno AIDS. Ljudi mogu živeti sa HIV-om godinama, a da nemaju nikakvih simptoma niti zdravstvenih poteškoća. U skorije vreme većina ljudi koji žive sa HIV-om uopšte ne dođe do AIDS-a, već uz antiretrovirusnu terapiju žive praktično normalne, zdrave i ispunjene živote.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook


Pišite nam!