Test na HIV, pogotovu ako se testiramo prvi put, može da bude stresno iskustvo. Zato je dobro da, ako je to moguće, odemo na testiranje sa nekim ko će nam biti moralna podrška. Mi preporučujemo da to bude neko od poverenja, bilo da je u pitanju brat/sestra ili prijatelj/prijateljica. Naročito je dobro biti sa nekim od poverenja kada idemo da uzmemo rezultate.

Important StrawberryVažno je da znate da od trenutka rizika treba da prođe određeni period – takozvani „period prozora” – tokom kojeg test ne može da pokaže pouzdane rezultate, jer je to period koji je potreban da organizam razvije dovoljnu količinu antitela na HIV da ih test detektuje. Naprosto, test neće pokazati infekciju ukoliko se desila a nije prošao „period prozora”. Za većinu centara za testiranje period prozora je 4 do 8 nedelja, što zavisi od testa, što ćete saznati ako pozovete savetovalište.

Ukoliko izaberete da se testirate u nekom od savetovališta za HIV, kao što je Gradski zavod za javno zdravlje Beograda ili Studentska poliklinika, imajte na umu sledeće:

Testiranje je besplatno; za test vam nije potrebna zdravstvena knjižica, indeks, niti bilo koji dokument, i niko vam neće tražiti novce za test. Testiranje čak možete da obavite i u drugom gradu i pod drugim imenom – dok god preuzmete rezultate testa.

Pre i posle testiranja ćete dobiti savetovanje tokom kojeg možete da naučite što-šta korisno, a koje će biti prilagođeno vama i tokom kojeg ćete moći da postavite sva pitanja koja vas muče. Savetovanje će uključiti objašnjenje rezultata i savete za korake nadalje.

Testiranje je poverljivo u smislu da sve o čemu budete razgovarali sa savetnikom ostaju samo među vama, pa možete slobodno i iskreno da razgovarate i o stvarima u seksu kojima se bavite. Niko vas neće osuđivati.

Test se radi iz krvi, a testovi su najkvalitetniji dostupni testovi, veoma visoke tačnosti i osetljivosti.

Rezultat testa može biti nereaktivan ili reaktivan.

Nereaktivan rezultat znači da antitela nisu pronađena, pa da nije došlo do infekcije HIV-om. Zbog veoma visoke osetljivosti testova šanse su praktično neviđene da rezultat bude nereaktivan a da vi budete inficirani (ukoliko je prošao „period prozora“).

Reaktivan rezultat znači da su antitela pronađena, pa da je veoma visoka šansa da je došlo do infekcije HIV-om. Ipak, potrebno je obaviti potvrdni test na Infektivnoj klinici kako bi se infekcija tačno utvrdila.

Important StrawberryNaročito je važno da po obavljenom testu dođete i preuzmete svoj rezultat. Rezultati se u savetovalištima uzimaju lično.

Ako ste dobili rezultat na testu, pogledajte našu stranu “Suočavanje sa dijagnozom” i slobodno nas kontaktirajte za podršku.

Ukoliko izaberete da se testirate u nekoj od privatnih laboratorija, treba da znate sledeće:

Za testiranje vam neće biti potrebna nikakva dokumenta. Test se plaća od 1000 do 4000 dinara, u zavisnosti od laboratorije.

Nećete imati prilike da porazgovarate sa nekim o nedoumicama koje imate. Najčešće ćete imati kontakta samo sa tehničarom koji vam uzima krv.

Testovi koji koriste laboratorije su u principu kvalitetni, sa istom osetljivošću i tačnošću kao i u savetovalištima za HIV. Mada privatne laboratorije nisu regulisane po pitanju testova koje koriste.

Important StrawberryNaročito je važno da po obavljenom testu saznate svoj rezultat. Rezultat testa možete dobiti često telefonom ili mejlom. Na žalost, rezultati obično nisu praćeni objašnjenjem niti preporučenim sledećim koracima, što je vrlo izazovno za ljude koji dobiju reaktivan rezultat.

Ukoliko dobijete reaktivan rezultat u privatnoj laboratoriji OBAVEZNO NAM SE JAVITE za dogovor za dalje korake.

Čak iako rezultat na testu u privatnoj laboratoriji bude nereaktivan, javite se nama ili se obratite nekom od svetovališta za HIV – pogotovu ukoliko ste se testirali prvi put, ili se niste dugo testirali ili pak imate bilo kakvu nedoumicu vezanu za HIV, rizike ili druge seksualno prenosive infekcije.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook


Pišite nam!