×
Testiraj se

Ako PrEP nabavljaš na drugi način

Ako PrEP nabavljaš putem interneta, od prijatelja i sl. ove informacije ti mogu pomoći da na siguran i bezbedan način koristiš ovaj lek, zaštitiš se od HIV infekcije i ne ugroziš svoje zdravlje i zdravlje tvojih seksualnih partnera.

Bezbednost i legalnost

Da li je bezbedno nabavljati PrEP van apoteke?
Nabavka lekova van apoteke nosi potencijalne rizike po pitanju bezbednosti i ispravnosti. PrEP proizvode mnoge farmaceutske kompanije pod raznim imenima. PrEP mora da sadrži fiksnu kombinaciju aktivnih supstanci: tenofovira i emtricitabina, da prođe kontrolu kvaliteta agencije za lekove i da ima istaknutu dozvolu za promet na pakovanju. Takođe je važno da prilikom skladištenja i isporuke PrEP ne bude izložen temperaturama koje bi uticale na ispravnost leka.

Da li je legalno nabavljati PrEP iz inostranstva?
Prodaja lekova putem Interneta ili privatna nabavka lekova iz inostranstva, van apoteka, su ilegalne u Republici Srbiji, čak i kada se radi o leku za ličnu upotrebu. Ukoliko iz inostranstva želiš da uneseš PrEP koji nije registrovan u Srbiju, za količinu veću od 15 dana, potrebna je dozvola Ministarstva koja se izdaje na osnovu lekarskog izveštaja. U suprotnom, lek ti može biti oduzet na carini. Ako si PrEP poručio putem interneta i platio, imaj na umu da carinska kontrola može zapleniti paket ako otkrije da se u njemu nalazi lek.

Koji je PrEP registrovan u Srbiji?
Do obavljivanja ovog teksta u Srbiji je za preekspozicionu profilaksu dostupan lek Gilestra duo T®, čiji je nosioc dozbole Actavis d.o.o. (Teva). Lek se može nabaviti u apoteci uz izveštaj/recept lekara specijaliste.

Lekarski nadzor

Da li je bezbedno krenuti sa primenom PrEP terapije bez lekarskog pregleda?
Otpočeti sa PrEP terapijom, bez prethodno obavljenog lekarskog pregleda može nositi rizike po zdravlje, kako tvoje, tako i tvojih seksualnih partnera. Postoje zdravstveni razlozi zbog kojih možda ne treba da otpočinješ sa PrEP-om, ili ga možeš efikasno i bezbedno koristiti samo na određen način. Ovo ne možeš znati bez prethodno obavljenih laboratorijskih analiza i razgovora sa specijalistom.

Koji su rizici otpočinjanja sa PrEP terapijom bez prethodnog lekarskog pregleda?
Potoje najmanje tri velika rizika prilikom otpočinjanja sa PrEP-om bez prethodnog lekarskog pregleda i obavljenih laboratorijskih analiza: PrEP može pogoršati postojeće probleme sa bubrezima i kostima, ne sme se koristiti u slučaju prisustva HIV infekcije i ne sme se uzimati “ po potrebi“ ako osoba ima hepatitis B.

Koji su rizici kod upotrebe PrEP-a bez lekarskog nadzora?
Tokom korišćenja PrEP-a može doći do infekcije nekom drugom polno prenosivom infekcijom, može doći i do infekcije HIV-om (najčešće zbog nepravilnog korišćenja), a postoji rizik i od smanjenja bubrežne funkcije. Bez praćenja bubrežne funkcije tokom korišćenja PrEP-a i bez pravovremenog detektovanja i lečenja polno prenosivih infekcija, posledice mogu biti neugodne, a moguće su i ozbiljnije komplikacije.

Koje su moguće komplikacije prilikom upotrebe PrEP-a bez lekarskog nadzora?
Ako osoba pre ili tokom upotrebe PrEP-a ima HIV, a da to ne zna, PrEP neće delovati, a virus će se razmnožavati u organizmu, mutirati i može se prenositi seksualnim putem. Mutacija HIV-a usled korišćenja PrEP-a, osobi koja ima HIV smanjuje opcije antiretrovirusnih lekova koje može da koristi u daljem lečenju.
Slično se može desiti ako neko ko ima hepatitis B, otpočne sa PrEP terapijom i koristi ga „po potrebi“ a ne svakodnevno, ili ako neoprezno prekine sa terapijom. Infekcija hepatitisom B (kao i HIV infekcija), može biti dugo prisutna bez simptoma. Vakcinacija na hepatitise A i B se preporučuju pre otpočinjanja sa PrEP-om.
U slučaju smanjenje bubrežne funkcije ili problema sa kostima, otpočinjanje sa PrEP-om može pogoršati stanje i prouzrokovati ozbiljne zdravstvene komplikacije. Smanjenu bubrežnu funkciju je jedino moguće dijagnostikovati laboratorijskim analizama (test kreatinina u krvi).

Mogu li obaviti lekarski pregled iako sam PrEP nabavio na drugi način?
Naravno. Bez obzira na način na koji si došao do PrEP-a možeš se obratiti za stručnu lekarsku pomoć i redovne zdravstvene kontrole.

Šta uključuje lekarski pregled prilikom propisivanja PrEP terapije?
Lekarski pregled osobe koja započinje ili već uzima PrEP uključuje otvoren i poverljiv razgovor o riziku od HIV infekcije, savetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B, sifilis i druge polne infekcije, vrednost kreatinina (funkcija bubrega), razgovor o pravilnom načinu upotrebe leka, neželjenim efektima, interakciji sa drugim lekovima, upućivanje na vakcinaciju na hepatitise A i B.