×
Testiraj se

Ako PrEP nabavljaš na drugi način

Bratislav Prokić, maj 2022
Recenzenti: dr Biljana Begović Vuksanović – Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
dr Marko Marković – Klinika za infektivne i tropske bolesti UKC Srbije

Neke osobe PrEP nabavljaju putem interneta, od prijatelja i sl. Pitanja sigurnosti i bezbednosti treba uzeti u obzir, kako ne bi došlo do posledica po zdravlje korisnika PrEP-a, kao i drugih seksualnih partnera.

Da li je legalno nabavljati PrEP iz inostranstva?
Prodaja lekova putem Interneta i nabavka lekova iz inostranstva, van apoteka, nisu legalne u Republici Srbiji, čak i kada se radi o leku za ličnu upotrebu. Za unošenje leka koji nije registrovan u Srbiji, u količini većoj od 15 dana, potrebna je dozvola Ministarstva zdravlja koja se izdaje na osnovu lekarskog izveštaja. U suprotnom, lek može biti oduzet na carini. Isto važi i za poručivanje PrEP-a putem interneta. Carinska kontrola može zapleniti paket ako otkrije da se u njemu nalaze lekovi.

Da li je bezbedno nabavljati PrEP van apoteke?
Nabavka PrEP-a izvan apoteke nosi potencijalne rizike po pitanju bezbednosti i ispravnost leka. PrEP proizvode mnoge farmaceutske kompanije pod raznim imenima. Važno je da lek sadrži kombinaciju aktivnih supstanci: tenofovira i emtricitabina i da je prošao kontrolu kvaliteta agencije za lekove uz istaknutu dozvolu za promet na pakovanju. Problem kod nabavke lekova putem van apoteka je moguća izloženost ekstreminim temperaturama koje bi uticale na ispravnost leka.

Bez obzira na način na koji je neko dolazi do PrEP-a, potrebno je da se obrati lekaru zbog obavljanja zdravstvenih kontrola.

Da li je bezbedno krenuti sa primenom PrEP terapije bez lekarskog pregleda?
Otpočeti sa PrEP terapijom, bez prethodno obavljenog lekarskog pregleda može nositi rizike po zdravlje korisnika, kao i seksualnih partnera te osobe. Postoje zdravstveni razlozi zbog kojih možda ne treba otpočinjati sa PrEP-om (prisustvo HIV infekcije, problemi sa bubrezima ili kostima), ili se on može koristiti samo na određen način (hepatitis B). Ove, ali i druge rizike (prisustvo drugih polnih infekcija) treba razmotriti na lekarskom pregledu uz odgovarajuće laboratorijske analize.

Pogledaj više o testiranjima i pregledima koje se vrše pre i tokom upotrebe PrEP-a