×
Testiraj se

Da nestašica terapije za HIV ne bude

Objavljeno

Bratislav Prokić, 2. maj 2022.

Redovno uzimanje antiretrovirusne terapije (ART) je preduslov za dug i kvalitetan život osoba sa HIV-om. Održavanje nemerljive viremije je cilj lečenja, a postiže se lekovima koji potiskuju virus do nivoa kada se virusne čestice ne mogu detektovati. Da bi se nemerljiva viremija postigla i održavala, neophodno je da se ART uzima svakodnevno, bez prekida. Pauze u lečenju otvaraju prostor za razvoj otpornosti, odnosno rezistencije na terapiju koju pacijent koristi, što znači da ti lekovi više ne deluju na virus. U tom slučaju potrebno je promeniti lekove, a broj dostupnih lekova je ograničen.

Pacijentima sa HIV-om je najvažnije da registrovani lekovi uvek budu dostupni. Svaka politička ili ekonomska kriza kod nas i u svetu, izaziva strah od mogućih nestašica lekova. Međutim, najčešći faktor nestašica lekova kod nas jeste čovek – ljudski faktor u lancu nabavke. Snabdevanje lekovima je složen proces koji uključuje puno aktera, logistike, procedure…

Nestašice pojedinih ART-a u Srbiji su retke, dok u Republici Srpskoj već tri meseca pacijenti sa HIV-om nemaju ni jedan lek. Procedure za nabavku lekova za HIV se jako razlikuju, pa tako odgovornost za nestašicu u Republici Srpskoj leži na Fondu i Ministarstvu zdravlja koji nisu poručili neophodne lekove, dok je u Srbiji veleprodaja u obavezi da kontinuirano snabdeva tržište potrebnim količinama lekova za koje imaju dozvolu za promet.

Svaki put kada je Potent reagovao na nestašicu nekog leka, tražeći uzrok i odgovornost, uglavnom se radilo o nepravovremenom ili lošem planiranju, proceduralnim greškama, problemom u komunikaciji. Na neke probleme smo mogli da utičemo, a na neke ne, što je zavisilo od prirode problema, ali i od volje odgovornih da sarađuju. Potent je tokom prethodnih godina razvijao saradnju sa svim akterima u nabavci ART u Srbiji, dok smo u Republici Srpskoj prisutni od nedavno.

U Srbiji se do sada nisu dešavale nestašice koje bi ugrozile zdravlje pacijenata, dok je u Republici Srpskoj situacija alarmantna.

Poslednji primer nestašice leka jednog leka za HIV u Srbiji, desio se pre nekoliko dana, a radi se o leku koga koriste samo nekoliko pacijenata, uglavnom rezistentnih na većinu ostalih terapija. Urigirali smo da se atest dobije po hitnoj proceduri i problem je rešen za dva dana, dobrom voljom Agencije za lekove i brzim postupanjem nosioca dozvole – veleprodaje. Iako je problem rešen brzo, Potent je tražio od odgovornih da odgovore kako će unaprediti proces nabavke i ukloniti nedostatke koje dovode do ovakvih nestašica. Smatramo da je neophodno da o potencijalnim problemima saznamo na vreme od odgovornih, a ne od pacijenata, kada ostanu bez terapije.

Sa druge strane, u Republici Srpskoj odgovorni za nestašicu uopšte ne pokazuju volju za saradnjom i pronalaženjem rešenja. Na dopise i apele udruženja Potent, kao i relevantnih evropskih udruženja sa kojima sarađujemo, nema adekvatnog odgovora. Iz tog razloga će naš tim u narednom periodu sprovesti opsežnu kampanju, kako bi se podigla svest javnosti o problemu, kao i o važnosti lečenja osoba sa HIV-om.

Naime, terapija za HIV ne samo da pacijentima omogućava dug i kvalitetan život, već sprečava dalji prenos infekcije seksualnim putem. Na kraju treba pomenuti da u Republici Srpskoj ne postoji program besplatnog i anonimnog testiranja na HIV, što pokazuje koliko je zanemarena briga za seksualno i reproduktivno zdravlje i javno zdravlje u širem smislu.