×
Testiraj se

Interakcije lekova protiv HIV-a sa drugim lekovima, hranom i suplementima

priredio: Bratislav Prokić, avgust 2022.
recenzija: dr Jovana Milić,
Metabolička klinika za HIV u Modeni – Italija

Šta su interakcije sa lekovima za HIV?
Kada dva ili više različitih lekova reaguju jedan na drugi, dolazi do slabijeg dejstva ili do snažnijeg dejstva nekog od lekova. Slabije dejstvo leka neće dati željene efekte lečenja, a snažnije dejstvo može dati nežljene efekte ili toksično dejstvo. Pojedini antiretrovirusni lekovi mogu imati interakcije i sa hranom, suplementima ili drogama. 

Važno je da vaš lekar zna šta uzimate pored terapije za HIV.

Kako se mogu proveriti interakcije lekova za HIV sa drugim lekovima?
Univerzitet u Liverpulu je izradio onlajn pretraživač interakcija antiretrovirusnih lekova sa drugim lekovima i drogama. U prvoj tabeli je potrebno uneti generički naziv lekova sadržanih u pilulama (npr. lamivudine, dolutegravir, darunavir…), a u drugi, generički naziv drugog leka. Ako je polje zeleno, ne bi trebalo da bude interakcija, u drugim slučajevima treba konsultovati lekara.

Proverite interakcije sa lekovima onlajn, ili skinite aplikaciju za iPhone ili Android

Da li postoje interakcije lekova za HIV sa lekovima koje se kupuju bez recepta?
Da. Neki lekovi protiv HIV-a mogu imati interakcije sa lekovima za alergiju, inhalatorima za astmu ili sprejevima za nos koji sadrže steroide, sa terapijama za probavu, lekovima za holesterol ili masti. Zato je potrebno da svom lekaru kažete za lekove koje koristite. Na primer, lekovi za potenciju imaju interakciju sa lekovima iz klasa proteaznih inhibitora (PI) i nenukleozidnih intibitora reverzne transkriptaze (NNRTI).

Da li vitamini i suplementi mogu imati interakcije sa lekovima za HIV?
Kalcijum, gvožđe, ginko, beli luk, čičak, sladić, kantarion, valerijana, vitamin C, cink i multivitamini mogu značajno smanjiti nivoe pojedinih antiretrovirusnih lekova. Potrebno je razmotriti sa lekarom da li je potrebno uzimati određeni suplement i na koji način. Interakcije suplemenata sa pojedinim antiretrovirusnim lekovima se mogu izbeći uz veći vremenski razmak.

Koji lekovi za HIV imaju interakcije sa drogama?
Antiretrovirusni lekovi koji sadrže pojačivač kobicistat (Rezolsta, Symtuza) mogu droge zadržati duže u organizmu i u većoj koncentraciji, što može dovesti do ozbiljnih neželjenih efekata i predoziranja, dok efavirenz može povećati nivo kokaina i smanjiti nivo ketamina. Ako koristite droge ili planirate da ih koristite, otvoreno recite lekaru. Ako ne želite da prestanete da koristite droge, možda ćete moći da izaberete lekove koji će imati potencijalno manje interakcije. 

Objavljeno uz podršku: