×
Testiraj se

Kako do PrEP-a

Objavljeno

Ako smatraš da si potencijalni kandidat za PrEP, možeš zakazati savetovanje sa lekarom u Potentu gde ćeš dobiti sve informacije i uputstva.

Bratislav Prokić, jul 2021.

Da li je PrEP registrovan u Srbiji?
Lek koji se koristi za preekspozicionu profilaksu (PrEP) je registrovan u Srbiji jula 2018. godine od strane kompanije Actavis (Teva). Lek Gilestra duo T sadrži dve aktivne supstace: tenofovir i emtricitabin.

Da li je PrEP besplatan u Srbiji?
Maloprodajna cena kutije leka Gilestra duo T je oko 5500 dinara. Kutija sadrži trideset tableta. Na tržištu ima i skupljih lekova istog sastava (Truvada i Gilestra duo) koji se koriste u lečenju HIV infekcije kao deo kombinovane terapije. Fond za zdravstveno osiguranje pokriva troškove lečenja inficiranih, ali još uvek ne pokriva PrEP.

Šta je potrebno uraditi pre uzimanja PrEP-a?
Pre propisivanja PrEP-a potrebno je obaviti savetovanje sa lekarom i na osnovu laboratorijskih analiza utvrditi da li osoba može da ga koristi. Uz lekarski izveštaj ili recept, PrEP se može kupiti u apoteci koja je snabdevena ovim lekom.

Koje analize se rade pre i tokom uzimanja PrEP-a?
Pre otpočinjanja sa PrEP-om obavlja se testiranje na HIV i druge polno prenosive infekcije. Budući da PrEP ne štiti od drugih polno prenosivih infekcija ove analize se obavljaju na tri meseca. Osobe koje su negativne na hepatitis B i nisu vakcinisane (95.godište i stariji) upućuju se na vakcinaciju. Takođe se vrši i provera funkcije bubrega (EGFR).

Zašto je važno testirati se na HIV pre uzimanja PrEP-a?
Izuzetno je važno otkloniti svaku sumnju da osoba ima HIV i da je možda u akutnoj fazi infekcije. U suprotnom, uzimanje PrEP-a bi kod osoba koje imaju HIV, a ne znaju, izazvalo mutaciju virusa i stvaranje rezistencije (otpornosti) na ovaj lek. Tako rezistentan virus bi mogao da se dalje prenosi seksualnim putem.

Da li je lek koji se koristi kao PrEP u Srbiji isti kao i svuda u Svetu?
Jeste. Svi lekovi koji se u svetu koriste kao PrEP imaju ovaj sastav, ali će u zavisnosti od proizvođača lek imati razne nazive (brand name). Kao alternativa se u svetu može nači i kombinacija tenofobira i lamivudina. Ova kombinacija nije ni na koji način bolja ili lošija.