×
Testiraj se

Kako se leči sifilis?

priredio: Bratislav Prokić, jun 2023.
recenzija: dr Milan Bjekić, dermatovenerolog,
Gradski zavod za kožne i venerične bolesti – Beograd

Svi pacijenti sa sifilisom treba da urade testove na druge polne infekcije: HIV, hepatitis B i C i da obaveste svoje partnere da se testiraju.

Da li je sifilis izlečiv?

Sifilis je izlečiv u bilo kom stadijumu infekcije, uz adekvatnu terapiju koju će propisati lekar sa iskustvom u lečenju sifilisa, a u skladu sa važećim vodičima za lečenje. Međutim, ukoliko su nastale komplikacije, izlečenje možda neće popraviti štetu koja je nastala (npr. gubitak vida).

Može li se ponovo dobiti sifilis?

Nakon izlečenja, ne stvara se otpornost na sifilis, tako da se svako može ponovo inficirati.

Kako se sifilis leči?

Izbor leka i dužina trajanja terapije zavise od stadijuma oboljenja i od toga da li je obolela osoba alergična na antibiotike. Lek izbora za sifilis su praparati penicilina u vidu intramuskularnih injekcija. U slučaju alergije na penicilin za lečenje sifilisa se koriste antibiotici iz grupe tetraciklina.

Kako da znam da sam izlečen?

Lečenje se smatra uspešnim kada nakon 6 meseci od terapije dođe do četvorostrukog pada titra VDRL testa (npr. sa 1:64 na 1:16). Prema najnovijim preporukama kontrolni VDRL test se radi nakon 6 i 12 meseci od terapije, ali svakako lekar koji vas leči će proceniti koliko često bi trebalo da radite kontrolni test krvi. 

Kada, nakon terapije za sifilis, mogu ponovo da imam seks?

Ako imaš sifilis, suzdrži se od seksualnih odnosa dok ne prođu dve nedelje nakon završetka terapije za sifilis i dok promene na koži potpuno ne prođu. Ako tvoji seksualni partneri nisu testirani i ako nisu dobili terapiju, možeš ponovo dobiti sifilis. Nemoj imati seks sa bilo kojim partnerom koji ima sifilis, dok ne prođe mesec dana od završetka terapije. 

Obavesti partnera/partnere

Obavesti seksualne partnere da treba da se testiraju na sifilis, čak i ako nemaju simptome. Ako imaš problem da lično obavestiš neku osobu, Potent to može uraditi umesto tebe, čuvajući tvoju privatnost.