×
Testiraj se

Kako se PrEP koristi

Bratislav Prokić, maj 2022
Recenzenti: dr Biljana Begović Vuksanović – Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
dr Marko Marković – Klinika za infektivne i tropske bolesti UKC Srbije

Kako se PrEP koristi?
Sa preekspozicionom profilaksom se otpočinje PRE seksa, zato što je potrebno vreme da se postigne koncentracija leka koja je dovoljna da spreči inficiranje. Sa uzimanjem PrEP-a se nastavlja i POSLE seksa, kako bi se visoka koncentracija leka održavala dovoljno dugo da se spreči infekcija.

Na koji način se PrEP može uzimati?
PrEP se može koristiti na dva načina: svakodnevno i po potrebi. Svakodnevna upotreba pruža zaštitu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Uzimanje PrEP-a po potrebi zahteva planiranje, jer se prva doza uzima minimum 2 sata pre seksa.

Ograničenje: Žene i trans žene koje upražnjavaju vaginalni/frontalni seks, kao i osobe koje imaju hepatitis B ne mogu koristiti PrEP po potrebi, već samo svakodnevno!

Da li postoji razlika u efikasnosti PrEP-a u odnosu na način uzimanja?
Istraživanja su pokazala da su oba režima veoma efikasna. Odobrena su od strane Evropskog AIDS kliničkog društva (EACS) i drugih relevantnih udruženja.

Koji režim uzimanja izabrati?
Uzimanje PrEP-a po potrebi je dobro ako osoba upražnjava seks jednom nedeljno, ili tokom dva vezana dana. Ako osoba ima nezaštićen seks više puta nedeljno, jednostavnije je i ekonomičnije da se PrEP koristiti svakodnevno.

Može li se promeniti režim uzimanja PrEP-a?
Naravno, može se prelaziti s jednog režima na drugi u skladu sa potrebama, navikama i aktuelnim okolnostima.

Može li se prestati sa korišćenjem PrEP-a?
Naravno, upotreba PrEP-a se može prekinuti (na propisan način). Isto tako se može ponovo krenuti sa korišćenjem PrEP-a (nakon obavljenog testiranja). Odluku o prestanku upotrebe PrEP-a treba doneti uz konsultaciju sa lekarom i partnerima/partnerkama i obaviti testiranje na HIV i druge polno prenosive bolesti.