×
Testiraj se

Kome je namenjen PrEP

Bratislav Prokić, maj 2022
Recenzenti: dr Biljana Begović Vuksanović – Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
dr Marko Marković – Klinika za infektivne i tropske bolesti UKC Srbije

Kome je namenjen PrEP?
PrEP mogu da koriste HIV negativne osobe, koje su u pojačanom riziku od HIV infekcije. Preporučuje se gej/bi muškarcima i drugim muškarcima koji imaju seks sa muškarcima (MSM) koji ne koriste kondom dosledno – pri svakom seksualnom odnosu. U ovoj populaciji je najučestalija HIV infekcija u Srbiji.

Da li PrEP mogu da koriste žene i heteroseksualni muškarci?
Žene i heteroseksualni muškarci mogu razmotriti uzimanje PrEP-a ako ne koriste kondom dosledno, ako imaju nezaštićene odnose sa više partnera, od kojih neki mogu biti u riziku od HIV infekcije.

Ko ne bi smeo da uzima PrEP?
PrEP nikako ne treba da uzimaju osobe koje su testirane pozitivno na HIV, koje imaju znake rane HIV infekcije (simptome slične gripu), osobe nepoznatog HIV statusa (netestirane) kao i osobe koje imaju probleme sa bubrezima (klirens kreatinina <60 mL/min). Osobe koje imaju hroničan hepatitis B mogu da koriste PrEP na određen način i uz poseban oprez.

Treba li PrEP da koriste osobe čiji je partner HIV pozitivan?
Osoba koja ima seks samo sa partnerom koji HIV leči antiretrovirusnom terapijom i ima nemerljivu viremiju (nedetektabilan PCR na HIV) ne treba da uzima PrEP. Sve dok osoba koja živi sa HIV-om održava nemerljivu viremiju redovnom upotrebom terapije, HIV se ne može preneti seksualnim putem (N=N; nemerljivo = nezarazno).

Saznaj više o N=N