×
Testiraj se

Lečenje HIV infekcije

Bratislav Prokić, april 2022.

Kako se HIV leči?
HIV se leči antiretrovirusnom terapijom (ART). ART podrazumeva svakodnevno uzimanje jedne do dve tablete dnevno, koje sadrže kombinacije lekova protiv HIV-a. ART se preporučuje svima koji imaju HIV.

Kada se otpočinje sa lečenjem HIV infekcije?
Ljudi sa HIV-om treba da počnu da uzimaju lekove za HIV što je pre moguće, odmah po uspostavljanju dijagnoze, bez obzira na stepen oštećenja imuniteta.

Kako lekovi za HIV deluju?
Antiretrovirusna terapija sprečava razmnožavanje virusa u telu i brzo dovodi do smanjenja broja virusa do nemerljivog nivoa,. Redovnim uzimanjem terapije, HIV ne može da nastavi da uništava imuni sistem i šteti osobi koja ima HIV, kao ni seksualnim partnerima, jer se ne može preneti seksualnim putem.

Kakva je korist od terapije za HIV?
Redovnim uzimanjem terapije sprečava se dalji razvoj bolesti i pojava oportunističkih infekcija koje mogu biti opasne za život. Ako se otpočne na vreme, HIV infekcija postaje hronična nezarazna bolest sa kojom osoba može imati neskraćen životni vek, raditi, putovati, imati zdravo potomstvo.

Da li su lekovi za HIV štetni?
Svaki lek ima potencijalno neželjena dejstva, ali ih novi lekovi za HIV imaju daleko manje. Većina osoba sa HIV-om lako podnosi savremene antiretrovirusne lekove. Ako osoba ima neka neželjena dejstva, u dogovoru sa lekarom može promeniti terapiju i pronaći onu koja mu odgovara.

Da li je lečenje HIV-a besplatno?
Lečenje HIV-a je besplatno, odnosno pokriveno zdravstvenim osiguranjem. Sve osobe koje nisu osigurane, mogu to da učine na osnovu HIV dijagnoze (uz izveštaj infektologa).

Da li je u Srbiji dostupna savremena terapija za HIV?
U Srbiji je dostupna većina savremenih terapijskih opcija za HIV koje se koriste u svetu.

Da li je HIV izlečiv?
Trenutno ne postoji lek koji potpuno eliminiše HIV iz organizma.