×
Testiraj se

Kako se zaštititi od HIV-a?

Bratislav Prokić, april 2022

Kako se zaštiti od HIV infekcije?
Najefikasnije strategije su: testirati se na HIV zajedno sa partnerom, koristiti kondome pri svakom seksualnom odnosu, ne deliti igale za korišćenje droga. Moguće je koristiti terapiju za prevenciju HIV-a (PrEP i PEP).

Zašto je testiranje na HIV važno za prevenciju?
Rano otkrivanje HIV infekcije i pravovremeno lečenje, garantuje očuvanje imunog sistema i sprečavanje razvoja bolesti povezanih sa HIV-om. Terapija za HIV (antiretrovirusna terapija – ART) potiskuje virus do nemerljivih vrednosti i sprečava dalje prenošenje seksualnim putem.

Da li druge polne infekcije povećavaju rizik od HIV-a?
Ako osoba ima uretritis ili genitalni čir, usled polne infekcije kao što su gonoreja ili sifilis, veća je verovatnoća da će doći do prenosa HIV infekcije. Usled prisustva neke druge polne infekcije potrebno je obaviti testiranje na HIV, nakon isteka perioda prozora.

Da li korišćenje droga uz seks (chemsex) povećava rizik od HIV-a?
Chemsex se povezuje sa seksom bez kondoma ili/i sa više partnera, posebno kod muškaraca koji imaju seks sa muškarcima. Studije pokazuju da je prijavljivanje chemseksa bez kondoma davalo veće šanse za sticanje HIV infekcije.

Koliko kondom štiti od HIV infekcije?
Kondomi efikasno smanjuju rizik od HIV infekcije, ali i drugih polno prenosivih infekcija, ako se pravilno i dosledno koriste – pri svakom seksualnom odnosu. Procenjuje se da su, u sprečavanju HIV infekcije, muški kondomi efikasni 90%, a ženski 94%.

Koliko PrEP štiti od HIV infekcije?
Preekspoziciona profilaksa (PrEP) je terapija za osobe koji nemaju HIV, ali su u riziku da se zaraze. Ako se ispravno koristi, PrEP smanjuje rizik od inficiranja putem seksa za više od 99%, a putem injektiranja droga za 74%. Sa PrEP-om se otpočinje pre rizičnog seksualnog odnosa.

Šta je PEP?
Postekspoziciona profilaksa (PEP) je terapija koja se uzima do 48/72h od potencijalne izloženosti HIV-om, kao što je nezaštićeni seksulni odnos. Neke opservacione studije pokazuju da PEP smanjuje rizik od inficiranja za 80%.

Koliko terapija za HIV sprečava prenos infekcije?
Osobe sa HIV-om koje postižu i održavaju nemerljivu viremiju, tako što redovno uzimaju lekove za HIV, nisu zarazne, odnosno rizik da HIV infekciju prenesu na HIV negativne partnere je nula.

Da li monogamna veza štiti od HIV infekcije?
Monogamna veza između osoba koje nemaju HIV (potvrđeno testom), može sprečiti inficiranje, samo ako oba partnera nemaju rizične seksualne odnose izvan veze i nemaju druge rizike za HIV infekciju, kao što je razmena igala za korišćenje droga.