×
Testiraj se

Milica Marinković

Zvanje kliničke psihološkinje stekla je na Univerzitetu u Padovi i na Univerzitetu Singidunum, na Fakultetu za medije i komunikacije. Završila je Uvodni kurs za grupnu psihoanalizu pri Društvu grupnih psihoanalitičara Beograda, a trenutno se obučava za sistemsku porodičnu psihoterapeutkinju. Državni ispit položila je nakon godinu dana volonterskog staža u KBC-u Dragiša Mišović. Dve godine je volontirala na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, na Odeljenju za bolesti zavisnosti, gde je bila i saradnica na projektu CoV2Soul (Nacionalno istraživanje duševnog zdravlja nakon pandemije COVID-19). Trenutno radi u Udruženju Potent u Beogradu.