×
Testiraj se

Nedavno otkrio/la HIV infekciju

Prvi koraci za novodijagnostikovane u izradi

Suočavanje sa dijagnozom i prihvatanje u izradi

Saopštavanje dijagnoze bliskoj osobi u izradi

Podrška psihologa i savetnika koji živi sa HIV-om u izradi