×
Testiraj se

(Ne)redovna i (ne)pravilna upotreba lekova protiv HIV-a

priredio: Bratislav Prokić, avgust 2022.
recenzija: dr Jovana Milić,
Metabolička klinika za HIV u Modeni – Italija

Šta je adherencija?
Adherencija ili komplijansa je termin koji znači poštovanje preporučenog režima lečenja od stane lekara i farmaceuta. U širem smislu, adherencija znači pridržavanje preporuka o uzimanju terapije, izmeni životnih navika (zdrave ishrane, fizičke aktivnosti, sigurnijeg seksa, posete psihologu i td.)

Šta znači biti adherentan terapiji za HIV?
Adherentan terapiji za HIV znači biti posvećen uzimanju propisane količine leka u isto vreme (sat-dva gore-dole), uz hranu ili na prazan stomak (ako to lek zahteva), uz proveru interakcije sa ostalim lekovima, dodacima ishrani, biljnim preparatima ili drogama koje osoba možda koristi.

Koji lekovi se uzimaju uz hranu?
Lekovi koji se bolje apsorbuju uzimaju uz hranu, a trenutno su dostupni u Srbiji su: tenofovir DF, rilpavirin i darunavir/cobicistat. Nije obavezno uzimati uz obrok tenofovir DF (Viread®, Gilestra®, Truvada®, Gilestra duo®), ali je obavezno uz rilpavirin (Eviplera®), koji se uzima više hrane, tj. uz obrok. Darunavir/cobicistat (Rezolsta®) se uzimaju uz obrok ili u pola sata nekon obroka. 

Više o zahtevima za hranom za pojedinačne lekove protiv HIV-a

Da li je značajno ako se preskoči poneka doza lekova za HIV?
Najbolji rezultati lečenja se postižu ako se doze ne preskaču. Cilj je stvoriti naviku uzimanja terapije u isto vreme svakog dana. Ako se redovno uzimaju sve ili skoro sve doze u isto vreme i na ispravan način, problem preskakanja jedne ili dve doze neće napraviti problem. Stvari mogu krenuti pogrešnim putem, ako se mesečno preskače više doza.

Šta se može desiti u slučaju preskakanja više doza lekova za HIV?
Studije pokazuju da preskakanje doza povećava nivo virusnih kopija u krvi, što utiče na pad broja CD4+ T ćelija i povećava rizik od otpornosti (rezistencije) na lekove, kao i od prenosa HIV infekcije seksualnim partnerima (ako se ne koriste kondomi i preekspoziciona profilaksa – PrEP). Tada je neophodno promeniti terapiju i navići se na nove lekove.

Šta raditi ako zaboravim da popijem terapiju za HIV?
Najsigurnija opcija je uzeti dozu odmah pošto shvatite da ste načinilil propust, a zatim se vratiti uobičajnom rasporedu. Ako shvatite da ste propustili dozu onda kada uskoro treba da uzmete sledeću, sačekajte i uzmite dozu po rasporedu. Nemojte duplirati dozu.

Šta raditi ako se preskakanje doza lekova za HIV dešava često?
Ako se često preskače ili kasni sa terapijom, treba kontaktirati lekara kako bi se proverila moguća rezistencija, promenila postojeća terapija lekovima koji imanju manji rizik od rezistencije i potražio savet za redovno uzimanje terapije. Podršku za redovno uzimanje terapije daju savetnici i psiholozi udruženja Potent. 

Više o savetima za redovno uzimanje terapije

Šta učiniti ako dođe do povraćanja nakon uzimanja lekova za HIV?
Novu dozu antiretrovirusne terapije treba uzeti u slučaju da do povraćanja dođe u periodu kraćem od dva stata od uzimanja terapije, odnosno u periodu kraćem od četiri sata u sluačju leka Eviplere, kao i ako vidite delove lekova u sadržaju koji ste povratili. 

Objavljeno uz podršku: