×
Testiraj se

Nuspojave PrEP-a, rezistencija i interakcije

Bratislav Prokić, septembar 2021.

Nuspojave PrEP-a

Da li PrEP izaziva nuspojave?
Većina osoba koje koriste PrEP, nemaju nuspojave. Međutim, Kao i svi drugi lekovi, PrEP može izazvati neke neželjene efekte. Korist od PrEP-a je veća od rizika.. Većina neželjenih efekata PrEP-a prođu za nekoliko dana, a neki se mogu izbeći redovnom kontrolom pojedinih parametara u krvi.

Koja su najčešća neželjena dejstva PrEP-a?
Na početku primene PrEP-a može doći do blage mučnine, proliva, nadutosti i glavobolje (dešava se kod manje od jedne na 10 osoba). Ove nuspojave obično prestanu za nekoliko dana ili nedelja.

Koja su moguća ozbiljnija negativna dejstva PrEP-a?
Prep povremeno može uticati na bubrežnu funkciju i kosti. Zato je jako važno pre otpočinjanja sa PrEP-om obaviti test bubrežne funkcije (klirens kreatinina) i ponavljati ovaj test tokom upotrebe PrEP-a, na period od 6 meseci.
Upotreba PrEP-a tokom prve godine upotrebe može izazvati blagu demineralizaciju kostiju. Ovaj efekat je reverzibilan nakon prestanka uzimanja PrEP-a, ali je značajan za osobe koje su mlađe od 30 godina, kada se kosti još uvek razvijaju.

Rezistencija (otpornost) na PrEP

Šta je rezistencija na PrEP?
PrEP je kombinacija dva antiretrovirusna leka: tenofovira i emtricitabina. Kada HIV, u prisustvu ova dva leka u organizmu mutira, može stvoriti otpornost na PrEP. Tada ovaj lek ne deluje, HIV se razmnožava i može se preneti seksualnim putem. HIV može razviti otpornost na PrEP samo u organizmu osobe koja ima HIV, a koristi ovaj lek.

Kako sprečiti rezistenciju na PrEP?
Rezistenciju možemo sprečiti testiranjem na HIV pre i tokom korišćenja PrEP-a i redovnom upotrebom PrEP-a bez čestog propuštanja doza.
1. Testiraj se pre nego što počneš da koristiš PrEP, kako bi otklonio svaku sumnju da si već HIV pozitivan. Testiranje obavi nakon perioda prozora i obrati pažnju da li imaš simptome rane HIV infekcije (nalik gripu).
2. Redovno koristi PrEP, jer propuštanje doza smanjuje tvoju zaštitu i uvodi te u rizik od inficiranja HIV-om.
3. Testiraj se na svaka tri meseca tokom korišćenja PrEP-a.

Šta ako imam seks sa osobom koja rezistentan HIV?
Male su šanse da ćeš doći u kontakt sa osobom koja ima HIV koji je rezistentan na PrEP. Zato je važno da sve osobe koje koriste PrEP, obavljaju test na HIV na redovnim tromesečnim kontrolama.

PrEP i interakcija s ostalim lekovima

Da li PrEP ima interakciju s drugim lekovima?
PrEP nema interakciju s većinom lekova. Ako koristiš neke lekove posavetuj se sa lekarom. Za proveru interakcija sa drugim lekovima može ti poslužiti sajt www.hiv-druginteraction.org U prvoj koloni treba da izabereš Emticitabine/Tenofovir-DF, a u drugoj generički naziv drugog leka koji uzimaš. Ovaj sajt ima i aplikaciju za mobilni telefon: Liverpool HIV iChart.

Sa kojim lekovima PrEP najčešće ima interakcije?
PrEP najčešće interaguje sa nekim nestereoidnim protivupalnim lekovima poput ibuprofena (Brufen®) i naproksena, a posebno sa nestereoidnim antireumatikom: diklofenakom (Diklofen®). Korišćenje ovih lekova uz PrEP može izazvati probleme sa bubrezima.
Izbegavaj da nekoliko sati pre uzimanja PrEP-a koristiš aktivan ugalj, antacide (lekove protiv gorušice) i laksative, jer mogu smanjiti apsorpciju leka.