×
Testiraj se

Nuspojave, rezitencija i interakcije PrEP-a

Nuspojave PrEP-a

Da li PrEP izaziva nuspojave?
Većina korisnika PrEP-a, nema nuspojave. Međutim, kao i svi lekovi, PrEP može kod nekih osoba izazvati neželjene efekte. Većina nuspojava prođe za nekoliko dana, a neki se mogu izbeći redovnom kontrolom pojedinih parametara u krvi. Korist od PrEP-a je svakako veća od rizika.

Koja su najčešća neželjena dejstva PrEP-a?
Na početku primene PrEP-a se mogu javiti blaga mučnina, proliv, nadutost i glavobolja (dešava se kod manje od jedne na 10 osoba). Ove nuspojave obično prestanu za nekoliko dana ili nedelja, jer se organizam navikne na lek.

Koja su moguća ozbiljnija negativna dejstva PrEP-a?
PrEP ponekad može imati negativan uticaj na bubrežnu funkciju i kosti.
Pre upotrebe PrEP-a, potrebno je obaviti test bubrežne funkcije (klirens kreatinina) i ponavljati ga tokom upotrebe PrEP-a, na period od 6 meseci.
Upotreba PrEP-a tokom prve godine upotrebe može izazvati blagu demineralizaciju kostiju. Ovaj efekat je jako mali i ne utiče na krhkost kostiju. Efekat je reverzibilan nakon prestanka uzimanja PrEP-a.

Rezitencija (otpornost) na PrEP

Šta je rezistencija na PrEP?
U slučaju da osoba koja koristi PrEP ima HIV, ili tokom nepravilnog korišćenja dobije HIV, virus može stvoriti mutacije koje su otporne na lek. U tom slučaju HIV će nastaviti da se razmnožava i mutiran oblik HIV-a se može preneti seksualnim putem.

Kako sprečiti rezistenciju na PrEP?
Rezistenciju možemo sprečiti testiranjem na HIV pre i tokom korišćenja PrEP-a, kao i pravilnom upotrebom PrEP-a.

Saveti za sprečavanje rezistencije:

  1. Obaviti testiranje pre otpočinjanja sa PrEP-om, kako bi se otklonila svaka sumnja da je HIV infekcija prisutna. Od poslednjeg rizičnog seksa do testiranja treba da prođe dovoljno vremena (period prozora): 4-6 nedelja za laboratorijske testove (Ag At) ili 3 meseca ako se radi brzi test.
  2. Redovno i pravilno koristiti PrEP. Propuštanje doza smanjuje zaštitu i povećava rizik od inficiranja HIV-om.
  3. Obavljati testiranja na svaka tri meseca tokom korišćenja PrEP-a.
  4. Prestati sa testiranjem u slučaju pojave simptoma akutne HIV infekcije: bol u mišićima, groznica, glavobolja, otečeni limfni čvorovi.

Šta ako imam seks sa osobom koja možda ima rezistentan soj HIV-a?
Mala je verovatnoća doći u kontakt sa osobom koja ima HIV rezistentan na PrEP. Ipak, to je još jedan razlog zašto je važno da svi koji koriste PrEP redovno obavljaju testiranja na HIV

PrEP i interakcije sa drugim lekovima

Da li PrEP ima interakciju s drugim lekovima?
PrEP nema interakciju sa većinom drugih lekova, osim sa nekim nesteroidnim protivuplanim lekovima poput ibuprofena (Brufen®) i naproksena ili sa nestereoidnim antireumatikom: diklofenakom (Diklofen®). Korišćenje ovih lekova uz PrEP može izazvati probleme sa bubrezima. Ako koristiš neke lekove posavetuj se sa lekarom.

Proveri interakcije PrEP-a sa lekovima i drogama  onlajn, ili skinite aplikaciju za iPhone ili Android
U prvoj koloni izaberi Emticitabine/Tenofovir-DF (PrEP), u drugoj generički naziv drugog leka koji uzimaš.