×
Testiraj se

Očekivani životni vek osoba koje žive sa HIV-om

priredio: Bratislav Prokić, septembar 2022.
recenzent: dr Jovana Milić
Metabolička klinika za HIV u Modeni – Italija

Koliki je očekivani životni vek osoba koje žive sa HIV-om?
Studije pokazuju da osobe koje žive sa HIV-om mogu imati očekivani životni vek kao i opšta populacija, pod pretpostavkom da su dijagnostikovani u pravo vreme, da imaju kvalitetnu medicinsku negu i da se pridržavaju propisanog režima uzimanja antiretrovirusne terapije.

Koliko godina osobe sa HIV-om mogu uživati u dobrom zdravlju?
Neke studije pokazuju da osobe koje žive sa HIV-om mogu u većem stepenu oboljevati od tipičnih bolesti koje su povezane sa starenjem, kao što su bolesti srca, bubrega, dijabetes, osteoporoza… Te bolesti se mogu javiti ranije kod osoba koje žive sa HIV-om u odnosu na one koji nemaju HIV.

Kako uticati na produženje životnog veka i godina dobrog zdravlja?
Ne može se uticati na životnu dob, genetiku, odnosno istorijat bolesti u familiji, ili na prisustvo HIV-a ako ga imamo, ali može se prestati sa pušenjem, biti fizički aktivan, imati balasiranu ishranu, održavati zdravu telesnu težinu, izbegavati alkohol i droge, kao i biti društveno povezan.

Koji faktori povezani sa HIV-om imaju uticaja na dužinu života?

  • Pravovremena dijagnostika, savremena terapija i kvalitet lečenja su važni za životni vek i zdravlje osoba koje žive sa HIV-om. Bolje dugoročne izglede imaju osobe koje su započele sa terapijom što je moguće ranije, pre nego što je broj CD4 ćelija pao na niske nivoe.
  • Ozbiljne bolesti povezane sa HIV-om u prošlosti koje su se javile pre postavljene dijagnoze i započinjanja sa antiretrovirusnom terapijom, mogu imati negativan uticaj na životni vek.
  • Godina kada je dijagnostikovana HIV infekcija – Očekuje se da unapređeni lekovi za HIV i bolja zdravstvena nega, pružaju danas bolje izglede za duži životni vek i više godina dobrog zdravlja, što znači da bolje izglede imaju osobe koje su dijagnostikovane tokom poslednjih godina od onih koji su dijagnostikovano ranije.
  • Dobar rezultat nakon godinu dana lečenja. Studije pokazuju da dobar odgovor na terapiju tokom prve godine lečenja ima pozitivan uticaj na životni vek, posebno kod osoba koje postignu nemerljivu viremiju (negativan rezultat PCR testa) i čiji broj CD4 ćelija dosegne bar 350.

Koji faktori koji nisu povezani sa HIV-om imaju uticaja na dužinu života?

  • Druga oboljenja, kao što su bolesti srca, jetre ili kanceri mogu biti uzrok prevremene smrti.
  • Injektiranje droga utiče na životni vek korisnika zbog mogućih predoziranja, većeg rizika od hroničnih virusnih hepatitisa (HBV, HCV), rizik od infarkta, bakterijskih infekcija…
  • Socioekonomske okolnosti kao što su mesto odrastanja, životni uslovi, visina primanja, obrazovanje, značajno utiču na očekivani životni vek.
  • Genetika i pol. Veće šanse da razviju neke bolesti imaju osobe čiji članovi porodice imaju ta oboljenja. Očekivani životni vek žena je nešto veći od muškaraca. 
  • Mentalno zdravlje. Visok nivo stresa, društvena isključenost, depresija i sl. povezuju se sa skraćenim životnim vekom. 
  • Životni stil. Životni vek je duži kod osoba koje su fizički aktivne, raznovrsno se hrane, održavaju telesnu težinu, izbegavaju pušenje, alkohol i droge. 

Objavljeno uz podršku: