×
Testiraj se

Osnovno o HIV-u i AIDS-u

Šta je HIV?
HIV (virus humane imunodeficijencije) je virus koji napada imuni sistem organizma. Ako se ne leči, HIV vodi u AIDS (sindrom stečene imunodeficijencije).

Šta je AIDS?
AIDS ili sida su skraćenice za sindrom stečene imunodeficijencije, što je završni stadijum nelečene HIV infekcije.  To je stanje teško oštećenog imuniteta izazvano HIV-om koje može biti životno ugrožavajuće.

Kako se HIV prenosi?
HIV se prenosi razmenom određenih telesnih tečnosti među ljudima, a to su inficirana krv, sperma, vaginalni i analni sekret i majčino mleko. Najčešći putevi prenosa su tokom nezaštićenih seksualnih odnosa, razmenom igala za upotrebu droga i sa majke na dete.

Ko je u riziku od HIV infekcije?
HIV se može desiti svakom, bez obzira na seksualnu orijentaciju, rasu, etničku pripadnost, pol ili godine. Zbog određenih faktora rizika, neke grupe su u većem riziku za HIV infekciju. U Srbiji su to muškarci koji imaju seks sa muškarcima.

Kako se zaštiti od HIV-a i AIDS-a?
Najefikasnije strategije su: obaviti testiranje na HIV zajedno sa partnerom, koristiti kondoma pri svakom seksualnom odnosu, ne deliti igale za korišćenje droga. Moguće je koristiti terapiju za prevenciju HIV-a (PrEP i PEP)

Koji su simptomi HIV?
HIV može izazvati simptome slične gripu tokom prvih 2 – 4 nedelje nakon inficiranja. Do pojave ozbiljnih i životno ugrožavajućih bolesti, u poslednjem stadijumu HIV infekcije (AIDS-u), može proći deset i više godina bez simptoma.

Kako se dijagnostikuje HIV?
HIV se najčešće dijagnostikuje testovima iz krvi. Potrebno je da prođe 45 dana od potencijalnog inficiranja, da bi rezultat testa bio pouzdan. Za brze testove je potrebno sačekati 90 dana. Svaki pozitivan rezultat testa je potrebno potvrditi drugim lavoratorijskim testovima.

Kako se HIV leči?
Terapija za HIV se zove antiretrovirusna terapija (ART) i preporučuje se svima koji su dijagnostikovani. To je kombinacija lekova za HIV koji snažno potiskuju virus do nemerljivog nivoa. Osobe sa nemerljivom viremijom mogu živeti kvalitetno, neskraćenim životnim vekom i ne mogu preneti HIV seksualnim putem.

Da li je HIV izlečiv?
Trenutno ne postoji efikasan način izlečenja, odnosno potpune eliminacije HIV-a. Jednom kada osoba dobije HIV, ima ga doživotno.