×
Testiraj se

Osnovno o N=N

Da li su osobe sa HIV-om zarazne?
HIV pozitivne osobe koje redovno uzimaju antiretrovirusnu terapiju (ART) značajno smanjuju rizik prenosa infekcije na HIV negativne seksualne partnere. Kod osoba sa HIV-om koje postignu virusnu supresiju i održavaju je na nemerljivom nivou nema rizika od prenosa HIV-a seksualnim putem.

Šta tačno znači skraćenica N=N?
N=N je skraćenica od „nemerljiv = nezarazan (eng. undetectable = untransmittable).
Prvo N se odnosi na nemerljivu viremiju, kada je broj virusnih kopija (HIV čestica) toliko mali da se ne može izmeriti, odnosno detektovati kvantitativnim PCR testom.
Drugo N se odnosi na nezarznost, odnosno na nemogućnost prenosa HIV-a seksualnim putem.

Koliko je pouzdan podatak da su osobe koje imaju nemerljivu viremiju nezarazne?
Ne postoji riizik od prenosa kod 100% osoba sa HIV-om koje redovno uzimaju ART, dostižu i održavaju virusnu supresiju na nemerljivom nivou (PCR=0). Rizik od prenosa je veći kod osoba koje ne postižu i ne održavaju virusnu supresiju, kada ne uzimaju redovno ART ili prekinu lečenje.

Na osnovu čega znamo da je N=N?
Četiri ključne studije pružaju dokaze o sprečavanju seksualnog prenošenja HIV-a usled optimalne upotrebe ART-a: HPTN052 (2016), PARTNER (2016), Opposites Attract (2018), PARTER2 (2018). U ovim studijama zabeleženo je nula prenosa HIV infekcije među serorazličim parovima (HIV pozitivnog i HIV negativnog) koji nisu koristili kondom tokom seksualnih odnosa. HIV pozitivne osobe u studijama su koristile ART terapiju uz redovnu proveru viremije.