×
Testiraj se

Osnovno o PrEP-u

Bratislav Prokić, 2023.
Recenzenti: dr Biljana Begović Vuksanović – Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
dr Marko Marković – Klinika za infektivne i tropske bolesti UKC Srbije

Šta je PrEP?

PrEP je skraćenica od „preekspoziciona profilaksa“. Preekspoziciona znači da se sa upotrebom započinje pre izlaganja riziku. Profilaksa znači sprečavanje infekcije. To je sredstvo zaštite od HIV infekcije u obliku tableta. Sadrži aktivne supstance tenofovir i emtricitabin. Efikasno smanjuje rizik od inficiranja HIV-om za više od 99%.

Da li je PrEP štetan?

PrEP nema negativan uticaj na zdravlje kod ogromne većine korisnika. Tokom redovnih kontrola, obavljaju se testovi vezani za moguća neželjena dejstva. Ona su retka i reverzibilna, odnosno nestaju nakon prestanka korišćenja.

Da li PrEP štiti od drugih infekcija?

PrEP ne štiti od drugih polnih infekcija, kondom štiti. HIV je hronična infekcija koja zahteva doživotno lečenje, dok se većina drugih polnih bolesti danas relativno lako leči, a neke se mogu sprečiti vakcinacijom.

Da li je PrEP dostupan u Srbiji?

PrEP je registrovan u Srbiji, ali do štampanja ovog Vodiča, nije uveden na listu lekova koje pokriva zdravstveno osiguranje. Kupuje se u apoteci uz lekarski izveštaj, a cena kutije od 30 tableta je oko 4600 RSD.

Objašnjenje pojmova PrEP PEP TasP

Termin za testiranje i savetovanje o PrEP-u zakaži ovde.