×
Testiraj se

Osnovno o PrEP-u

Bratislav Prokić, maj 2022
Recenzenti: dr Biljana Begović Vuksanović – Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
dr Marko Marković – Klinika za infektivne i tropske bolesti UKC Srbije

Šta znači PrEP?
PrEP je skraćenica od „preekspoziciona profilaksa“. Preekspoziciona znači da se započinje pre izlaganja (ekspozicije), odnosno pre rizičnog seksa. Profilaksa znači sprečavanje infekcije.

Šta je PrEP?
PrEP je način zaštite od HIV infekcije lekovima. Sadrži aktivne supstance tenofovir i emtricitabin. Mogu ga koristiti osobe koje su HIV negativne, ali su u pojačanom riziku od HIV infekcije (ne koriste kondom dosledno – pri svakom seksualnom odnosu).

Da li je PrEP dostupan u Srbiji?
Lek za preekspozicionu profilaksu je u Srbiji dostupan od 2018. godine. Lek se nabavlja u apoteci uz recept. Do izdavanja ovog Vodiča, PrEP se nije nalazio na listi lekova koje pokriva zdravstveno osiguranje.

Da li PrEP štiti od drugih polno prenosivih infekcija?
PrEP ne štiti od drugih polno prenosivih infekcija i zato korisnici PrEP-a obavljaju lekarske preglede i testiranja na tri meseca. Polne infekcije se uglavnom lako leče, dok HIV zahteva doživotno lečenje. Neke polne bolesti se mogu sprečiti vakcinacijom (hepatitisi A i B, HPV), ili kombinovanom upotrebom PrEP-a i kondoma.

Koliko je efikasan PrEP?
Kada se pravilno uzima, PrEP efikasno smanjuje rizik od HIV infekcije za više od 99%

Mogu li osobe koje koriste PrEP dobiti HIV?
Korisnici PrEP-a mogu dobiti HIV u slučaju da terapiju ne koriste na propisan način! U svetu je zabeležen samo manji broj osoba koji su uprkos pravilnom uzimanju PrEP-a dobili HIV infekciju. Uzrok tome može biti izloženost soju HIV-a koji je rezistentan (otporan) na PrEP, što je izuzetno retko.