×
Testiraj se

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Datum stupanja na snagu: 23.9.2021. 

Ova Politika privatnosti pomaže da razumete kada i zašto od Vas tražimo neke lične podatke na ovoj veb stranici i kako postupamo sa njima.

Zaštita privatnosti vaših podataka nam je veoma važna, a sve naše usluge su dizajnirane imajući na umu Vašu privatnost i sigurnost. 

Uvodne odredbe

Politiku privatnosti donosi udruženje „Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje – Potent“ (u daljem tekstu: Potent), Matični broj 28220090, PIB 109868267, u svojstvu Rukovaoca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu ZZPL).

Politikom privatnosti na jasan i i transparentan način definišemo i obaveštavamo koje podatke o ličnosti korisnika obrađujemo prilikom posete, odnosno korišćenja Usluga koje nudi naša veb stranice (u daljem tekstu „Usluge“). www.potent.org.rs

Definicije i pojašnjenja

Ako u ovom tekstu nije drugačije definisano, izrazi korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju isto značenje kao u našim Uslovima korišćenja.

Dodatna pojašnjenja o značenjima izraza preuzeta iz ZZPL

  • “politike privatnosti” (engl. Privacy Policy) je dokument o privatnosti, izjava ili pravni dokument koji sadrži informacije o načinu I svrsi prikupljanja I obrade ličnih podataka, obavezama rukovodioca i pravima građana;
  • „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
  • „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
  • „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;
  • “kolačići” (engl. cookies) su tekstualni fajlovi koji se čuvaju lokalno u pretraživaču korisnika I koje internet sajtovi razmenjuju sa korisničkim uređajem za kratkoročno pamćenje aktivnosti korisnika na sajtu. 

Prikupljanje podataka

Potent svodi količinu podataka koje prikuplja na veb stranici na minimum. Podatke koristimo u svrhe pružanja Usluga i poboljšanja korisničkog zadovoljstva. 

Pristupanje Uslugama na veb stranici je dobrovoljno. Korišćenjem uslulga pristajete na prikupljanje i upotrebu sledećih podataka: 

Usluga zakazivanja besplatnog, dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja

Navođenjem imejl adrese možete na veb stranici zakazati termin za savetovanje i testiranje u nekom od checkpoint Potent centara u Beogradu, Nišu ili Kragujevcu. Nije potrebno da navodite ime i broj telefona. 

Mejl navodite u svrhu obaveštenja o prihvatanju zakazanog termina koje vam šaljemo, uz obaveštenje o načinu i mogućnosti otkazivanja termina. Imejl adrese korisnika ne koristimo u druge svrhe.

Poručivanje poklona uz donaciju 

Ako želite na načinite donaciju, veb stranica Vam pruža mogućnost da to učinite kroz izbor visine donacije za jedan od poklona koji dostavljamo na kućnu adresu. Tom prilikom ostavljate podatke primaoca: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i imejl.

Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu isporuke poklona. Podaci primaoca ostaju vidljivi našem administratoru, odnosno kurirskoj službi za isporuku poklona. 

Čuvanje podataka i rok za njihovo brisanje

Vaši lični podaci, opisani u prehodnom odeljku, se zadržavaju na serveru onoliko dugo koliko je potrebno da se usluga izvrši. Podaci koje ostavite prilikom korišćenja neke od pomenutih Usluga, ne arhiviramo. Maksimalna dužina zadržavanja Vaših ličnih podataka je maksimalno do godinu dana, što je i rok za njihovo brisanje. 

Podaci o upotrebi

Prilikom posete ove veb stranice pretraživač (browser) koji koristite na Vašem uređaju će automatski, bez Vaše aktivnosti poslati na server ove internet stranice sledeće podatke: izabrani jezik i veličinu fonta, IP adresu uređaja sa kog je poslat upit, datum i vreme pristupa, ime i URL preduzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i ako je potrebno, operativni sistem instaliran na Vašem uređaju, ime provajdera preko koga pristupate internetu i državu iz koje pristupate. 

Kada Usluzi pristupate sa mobilnog uređaja, ovi podaci o upotrebi mogu sadržati informacije kao što su vrsta uređaja koji koristite, jedinstveni ID uređaja, IP adresa Vašeg uređaja, operativni sistem uređaja, vrsta internet pregledača koji koristite, jedinstveni identifikator uređaja, kao i druge dijagnostičke podatke.

Navedene podatke o upotrebi server automatski privremeno čuva (oko mesec dana) u takozvanoj log datoteci, u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice, kao i radi procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Kolačići

Kolačići se u Vaš pretraživač šalju sa našeg veb adrese i čuvaju na vašem uređaju. Lični podaci se nikada ne nalaze ni na jednom od naših kolačića. 

Koristimo neophodne kolačiće, koji Vam omogućavajući da se neometano krećete po internet stranici i koristite sve njene funkcije. Veb lokacija ne može pravilno funkcionisati bez ovih kolačića.

Statistički kolačići nam pomažu da prikupimo anonimne podatake o korisničkim aktivnostima i interakcijama na veb stranici  Koristimo Googl analitiku za analizu posećenosti ove veb stranice, određenih sadržaja, kako bismo unapredili pružanje naših usluga. 

Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite neophodne kolačiće, možda nećete moći koristiti neke funkcionalnosti veb stranice.

Vaša prava

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate sledeća prava:

Pravo na informisanost

Imate pravo da od nas zahtevate informaciju da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, koje podatke obrađujemo i sa kojom svrhom, kako prikupljamo podatke, kako ih čuvamo i u kom roku, sa kim delimo te informacije i koja su Vaša prava. Zahtev možete podneti koristeći detalje na dnu ove Politike privatnosti.

Pravo na pristup

Imate parvo da pristupite vašim podacima koje čuvamo, tako što ćete nas kontaktirati koristeći detalje na dnu ove Politike privatnosti.

Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da zahtevate ispravku i dopunu Vaših netačnih i nepotpunih podataka, tako što ćete dati dodatnu izjavu. Kontaktirajte nas koristeći detalje na dnu ove Politike privatnosti. Vaše podatke ćemo ispraviti bez odlaganja.

Pravo na brisanje

Imate pravo da Vaši lični podaci budu izbrisani, tako što ćete zatražiti brisanje Vaših podataka (pre definisanog roka), koristeći detalje na dnu ove Politike privatnosti. Na Vaš zahtev, uklonićemo sve Vaše podatke bez odlaganja. 

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite obradu Vaših ličnih podataka ako osporavate njihovu tačnost, smatrate obradu nezakonitom, ili smatrate da nam podaci nisu potrebni. Na primer: imate pravo da ograničite obradu do ispunjenja Vašeg zahteva za ispravku i dopunu podataka. 

Pravo na prigovor

Ako smatrate da je to opravdano, u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati, koristeći detalje na dnu ove Politike privatnosti.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da od nas dobijete kopiju Vaših ličnih podataka u strukturiranom, uobičajno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da ih bez ometanja prenesete nekom drugom Rukovaocu;

Pravo da ne podleže automatizovanim obradama ili profilisanje

Ne primenjujemo automatizovano donošenje odluka, ne vršimo automatizovanu obradu, uključujući i profilisanje.

Postupanje po Vašem zahtevu

Potent pruža informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz ZZPL bez naknade. Trudimo se da na sve zahteve postupamo bez odlaganja i u razumnom roku.

Ako je neki zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja možemo naplatiti nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu, ili odbiti da po njemu postupimo.

Deljenje Vaših podataka 

Nećemo deliti Vaše lične podatke bez Vašeg izričitog pristanka. 

Tipično, podaci primaoca poklona koji je korisnik poručio se dostavljaju Pošti Srbije, odnosno kurirskoj službi koja vrši isporuku pošiljke.

Linkovi ka drugim veb stranicama

Ova Politika privatnosti se ne odnosi na druge linkove koji se nalaze na našoj veb stranici. Savetujemo da pročitate Politike privatnosti na drugim veb stranicama koje posećujete. 

Sigurnost podataka

Sigurnost Vaših podataka nam je izuzetno važna. Svesni smo da nijedan način prenosa podataka putem interneta nije potpuno siguran i zato nastojimo da primenjujemo neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere u zaštiti ličnih podataka. Koristimo najsavremenije digitalne alate za zaštitu vaših podataka. Imenovali smo lice za zaštitu podataka koje ostavljate na našoj veb stranici.  

Stupanje na snagu

Ova Politika privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Potenta. 

Izmene ove Politike privatnosti

Datum ažuriranja Politike privatnosti će se pojaviti na vrhu ove stranice. Povremeno možemo ažurirati našu Politiku privatnosti pa Vas molimo da ga pogledate prilikom slanja vaših ličnih podataka. Ako načinimo bilo kakve značajnije izmene, objavićemo istaknuto na našoj veb stranici. 

Drugostepeni organ

Nadzor nad primenom ZZPL-a vrši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vašeg prava na zaštitu ličnih podataka od strane Agencije, u skladu sa članom 82. stav 1.ZZPL-a, možete podneti pritužbu Povereniku na imejl office@poverenik.rs ili na adresu sedišta: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Obrazac pritužbe možete pronaći na internet stranici Poverenika www.poverenik.rs, u odeljku zaštita podataka/formulari.

Kontakt

Za dodatna pitanja, prigovore ili zahteve vezane za vaše informacije o ličnosti, kontaktirajte nas imejlom na aleksandar.potent@gmail.com 

Ili pisanim putem na adresu Potent centra u Beogradu:

Miloša Pocerca 30, 11000 Beograd