×
Testiraj se

Potrebe za hranom za lekove protiv HIV-a

uredio: Bratislav Prokić, maj 2022.
recenzija: dr Jovana Milić,
Metabolička klinika za HIV u Modeni – Italija

Mnogi lekovi protiv HIV-a se uzimaju nezavisno od obroka. Ipak, neke lekove je neophodno uzimati uz harnu kako bi bili najefikasniji. 

Da li lekovi koji se uzimaju uz hranu zahtevaju pun obrok?
Iako se preporučuje hrana, ona nije obavezna kod korišćenja leka Tenofovir DF (Viread®, Gilestra®, Truvada®, Gilestra duo®). Izuzetak je rilpavirin (Eviplera®), koji zahteva više hrane i zato se uzima uz obrok. Darunavir/cobicistat (Rezolsta®) se može uzimati uz obrok ili u pola sata nekon obroka. 

Naziv ARV lekazahtevi za hranom
Triumeq (dolutegravir, abacavir, lamivudine)Nema restrikcije u pogledu hrane
Eviplera (rilpavirine, emtricitabine, tenofovir DF)uz hranu (obrok)
Kivexa (abacavir, lamivudine)Nema restrikcije u pogledu hrane
Truvada (tenofovir DF, emtricitabine)uz hranu ili nakon (preporučeno)
Gilestra duo (tenofovir DF, emtricitabine)uz hranu ili nakon (preporučeno)
Prezista (darunavir, cobicistat)Uz obrok ili do pola sata nakon obroka
Isentress (raltegravir)Nema restrikcije u pogledu hrane
tabletu ne treba žvakati, drobiti ili lomiti
Tivicay (dolutegravir)Nema restrikcije u pogledu hrane
U slučaju rezistencije na raltegravir uzimati uz hranu
Epivir (lamivudine)Nema restrikcije u pogledu hrane
Viread (tonofovir DF)uz hranu ili nakon (preporučeno)
Gilestra (tonofovir DF)uz hranu ili nakon (preporučeno)
Maraviroc (Celsentri)Nema restrikcije u pogledu hrane
Stocrin (efavirenz)Preporučeno na prazan stomak, pred spavanje kako bi se smanjili neželjeni efekti (Izbegavati masnu hranu u vremenu pre i posle uzimanja tablete)
Fuzeon (infuvirtide) – u obliku injekcijeNema restrikcije u pogledu hrane