×
Testiraj se

Pre i tokom upotrebe PrEP-a

Iako je PrEP, kao efikasna i bezbedna metoda u smanjenju prenosa HIV infekcije, prepoznat u relevantnim vodičima Svetske zdravstvene i Evropske agencije za lekove još 2016. godine, kao i u Strategiji Republike Srbije 2018. godine, do danas nisu obezbeđeni uslovi da se PrEP propisuje od strane licenciranih infektologa, niti su usvojeni protokoli za njegovo propisivanje. Budući da ovo stanje navodi osobe da terapiju nabavljaju na raznorazne načine i uzimaju bez adekvatnog monitoringa, savetima i praktično želimo da pomognemo.

Bratislav Prokić, jul 2021.

Da li je PrEP registrovan u Srbiji?
Lek koji se koristi za preekspozicionu profilaksu (PrEP) je registrovan u Srbiji jula 2018. godine. Ovaj lek sadrži dve aktivne supstace: tenofovir i emtricitabin.

Da li je PrEP besplatan u Srbiji?
PrEP se ne nalazi na listi lekova koje pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje, već se kupuje. Maloprodajna cena leka za PrEP u apoteci je oko 5500 dinara. Kutija sadrži 30 pilula.

Šta je potrebno uraditi pre uzimanja PrEP-a?
Pre propisivanja PrEP-a potrebno je proceniti da li je PrEP osobi potreban. Prema vodiču Evropskog AIDS kliničkog društva obavezno je uraditi test na HIV, hepatitise i druge polno prenosive infekcije, kao i test funkcije bubrega (kreatinin iz seruma, EGFR). Ako osoba nije vakcinisana protiv hepatitisa B, savetuje se vakcinacija.

Gde bi trebalo obaviti savetovanje i potrebne analize pre uzimanja PrEP-a?
Trebalo bi da sve analize mogu da se urade na Infektivnim klinikama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, međutim to u praksi ne funkcioniše tako. Većina infektivnih klinika ne radi usled kovid pandemije, a u nekima objašnjavaju da se ne bave prevencijom već lečenjem HIV-infekcije.

Gde je moguće uraditi analize koje su potrebne pre uzimanja PrEP-a?
Neke od analiza koje su neophodne možeš uraditi u Potentu, a za neke upućujemo u privatnu laboratoriju.

Zašto je važno testirati se na HIV pre uzimanja PrEP-a?
Ako bi osoba krenula da uzima PrEP a da pri tom ima HIV infekciju za koju možda ne zna, virus bi brzo mogao da mutira i stvori rezistenciju na ovaj lek. Kako se isti lek koji se koristi za PrEP koristi i u lečenju HIV infekcije, to bi samo komplikovalo dalje lečenje, dok nikakav pozitivan efekat ne bi imalo.

Zašto u nekim infektivnim klinikama ne propisuju PrEP?

Da li je lek koji se koristi kao PrEP u Srbiji isti kao i svuda u Svetu?
Jeste. Svi lekovi koji se u svetu koriste kao PrEP imaju ovaj sastav, ali će u zavisnosti od proizvođača lek imati razne nazive (brand name). Kao alternativa se u svetu može nači i kombinacija tenofobira i lamivudina. Ova kombinacija nije ni na koji način bolja ili lošija.