×
Testiraj se

Pre i tokom upotrebe PrEP-a

Bratislav Prokić, maj 2022
Recenzenti: dr Biljana Begović Vuksanović – Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
dr Marko Marković – Klinika za infektivne i tropske bolesti UKC Srbije

Šta je potrebno uraditi pre upotrebe PrEP-a?
Pre otpočinjanja sa PrEP-om potrebno je obaviti lekarsku konsultaciju – koji uključuje razgovor, laboratorijske analize i upućivanje na vakcinaciju (ako je potrebno).

Koje laboratorijske analize se vrše pre otpočinjanja sa PrEP-om?
Pre propisivanja PrEP-a treba uraditi:
– test na HIV;
– testove na hepatitis C i na hepatitis B (HBsAg, HBsAt, HBcAt)
– test na sifilis (TPHA i VDRL) i na druge polno prenosive infekcije,
– test funkcije bubrega (kreatinin iz seruma, eGFR).

Zašto je važno testiranje na HIV pre i tokom uzimanja PrEP-a?
Korisnik PrEP-a mora biti siguran da pre i tokom uzimanja PrEP-a nije došlo do infekcije. U suprnotnom:
– PrEP neće biti efikasan kod osoba koja već ima HIV, ili u slučaju da se osoba inficira tokom korišćenja PrEP-a (npr. zbog nepravilnog korišćenja).
– Virus bi mogao da pod dejstvom PrEP-a mutira i svori rezistenciju (otpornost) na pojedine ARV lekove koji se koriste u lečenju HIV infekcije.
– Korišćenje PrEP-a ne bi sprečio dalji prenos HIV-a seksualnim putem.

Zašto se vrši testiranje na hepatitis B pre započinjanja sa PrEP-om?
Hepatitis B je jedna od češćih polnih bolesti i može proći neopaženo dugi niz godina. Pored toga, jedna komponenta PrEP-a se koristi i za lečenje hepatitisa B. Osoba koja ima hepatitis B I dalje može uzimati PrEP, ali ne po potrebi, već svakodnevno uz lekarski nadzor i oprez prilikom prekida sa PrEP-om.

Da li je vakcinisanje na hepatitis B potrebno pre započinjanja sa PrEP-om?
Vakcinacija protiv hepatitis B se preporučuje svim nevakcinisanim osobama pre nego što otpočnu da koriste PrEP. Pre vakcinacije je potrebno uraditi testove HBsAg, HBsAt i HBcAt.

Zašto je važno testirati se na sifilis i druge polne infekcije pre i tokom korišćenja PrEP-a?
Iako se lako leče, sifilis i druge polne infekcije mogu prouzrokovati neugodne posledice, a moguće su i ozbiljne komplikacije. Ako tokom korišćenja PrEP-a dođe do neke infekcije, redovnim testiranjem se infekcija može otkriti na vreme, lečiti i sprečiti razvoj komplikacija, kao i njeno dalje prenošenje.

Zašto se proverava funkcija bubrega pre i tokom korišćenja PrEP-a?
Smanjena bubrežna funkcija može dugo biti prisutna bez simptoma. Može se dijagnostikovati laboratorijskim analizama (test kreatinina u krvi i eGFR). PrEP može uzrokovati nove ili pogoršati već postojeće probleme sa bubrezima. Zato je važno proveriti bubrežnu funkciju pre otpočinjanja sa PrEP-om i povremeno tokom lekarskih kontrola. PrEP se ne preporučuje osobama sa smanjenom bubrežnom funkcijom: kreatinin <60

Šta uključuje razgovor sa lekarom pre otpočinjanja sa PrEP-om?
Tokom konsultacije sa lekarom razgovara se o:
– riziku od inficiranja HIV-om;
– drugim polnim bolestima;
– načinu uzimanja PrEP-a;
– interakciji sa drugim lekovima;
– mogućim neželjenim efektima;
– važnosti redovnih tromesečnih kontrola i testiranja na HIV i druge infekcije;
– važnosti prestanka terapije u slučaju inficiranja HIV-om;
– vakcinaciji protiv hepatitisa B i HPV-a.