×
Testiraj se

Rezistencija na lekove protiv HIV i kako je sprečiti

priredio: Bratislav Prokić, avgust 2022.
recenzija: dr Jovana Milić,
Metabolička klinika za HIV u Modeni – Italija

Šta su mutacije?
Mutacije su greške koje virus pravi prilikom umnožavanja (repliciranja). HIV se brzo reprodukuje, stvarajući milione virusa svakog dana. Male razlike koje svaka nova generacija virusa nosi, zovu se mutacije.

Da li su mutacije opasne?
Većina mutacija nisu od važnosti za lečenje. Neke mutacije koje nastaju u delovima HIV-a na koje ciljaju antiretrovirusni lekovi mogu biti značajni za stvaranje rezistencije na pojedine lekove. 

Šta je rezistencija?
Rezistencija je otpornost na jedan ili više antiretrovirusnih lekova koje osoba koristi, što dovodi do toga da oni više ne mogu efikasno delovati na virus. U tom slučaju je neophodna promena terapije.

Kako rezistencija nastaje?
Rezistencija na lekove za HIV nastaje zbog mutacije usled razmnožavanja virusa (stvaranja virusnih kopija), u prisustvu antiretrovirusnih lekova, ali usled koncetracije lekova u krvi koja nije dovoljna da potpuno potisne virus, odnosno da spreči njegovo razmnožavanje. 

Šta uzrokuje rezistenciju na lekove za HIV?
Najčešći uzrok rezistencije je neredovno i nepravilno uzimanje antiretrovirusne terapije, što dovodi do nepotpune supresije, odnosno sprečavanja razmnožavanja virusa (virusne replikacije). Virus će se tada detektovati u krvi PCR (HIV RNK) testom. Što više virusnih kopija znači i veće šanse za stvaranje mutacija. 

Kako sprečiti nastanak rezistencije na lekove za HIV?
Rizik od rezistencije se može smanjiti pravilnom i svakodnevnom upotrebom antiretrovirusnih lekova, uz redovna PCR testiranja na 6 meseci kako bi bili sigurni da se broj virusnih kopija u krvi održava na nemerljivom nivou (manji od 50 kopija/mi krvi). 

Koji znaci ukazuju na rezistenciju na lekove za HIV?
Osoba koja ima rezistenciju na HIV imaće detektabilnu viremiju, odnosno PCR test će pokazati veći broj virusnih kopija. Rezistencija se dijagnostikuje testom na rezistenciju. 

Šta se čini u slučaju sumnje na rezistenciju na neki lek za HIV?
U slučaju sumnje na rezistenciju, potrebno je uraditi test rezistencije. U slučaju da test pokaže da postoji rezistencija na pojedine antiretrovirusne lekove, neophodno je promeniti terapiju i navići se na nove lekove.

Šta je unakrsna rezistencija?
Rezistencija na jedan lek može značiti da je HIV razvio otpornost i na druge slične lekove (iz iste klase), a koji nisu korišćeni u dosadašnjem lečenju. To nazivamo unakrsnom rezistencijom. Test rezistencije će pomoći da se, u slučaju unakrsne rezistencije, odaberu oni lekovi za HIV koji će biti efikasni u daljem lečenju.

Da li osoba može dobiti ili preneti rezistentan soj HIV-a?
Da. Ako osoba ima detektabilnu viremiju i rezistentan soj virusa, može ga preneti seksualnim putem. Neke osobe dobiju HIV koji je već otporan na jedan ili više lekova za HIV, što može smanjiti opcije koje se mogu koristii u lečenju. 

Kako se proverava da li neko ima primarnu rezistenciju na neke lekove za HIV?
Test za rezistenciju bi trebalo uraditi pre otpočinjanja sa antiretrovirusnom terapijom (ART). Budući da je test rezistencije skup, na nekim klinikama se uzorak krvi sačuva, kako bi se u slučaju neuspeha propisane terapije, naknadno obavio test za rezistenciju.

Da li virus može da stvori rezistenciju kod osobe koja ne uzima lekove za HIV?

HIV prilikom razmnožavanja mutira, ali do rezistancije na antiretrovirusne lekove dolazi samo u slučaju razmnožavanja virusa i mutacija u prisustvu lekova za HIV (u nedovoljnoj koncentraciji).

Objavljeno uz podršku: