×
Testiraj se

Šta je HIV

piše: Bratislav Prokić / mart 2021.

Šta je HIV?

HIV je virus humane imunodeficijencije (Human Imunodeficiency Virus). Pripada grupi retrovirusa i prenosi se sa čoveka na čoveka. Identifikovan je 80ih godina 20og veka, a izolovan 1983. godine.

Gde se HIV nalazi?

Prisutan je u krvi, genitalnim tečnostima (semena i presemena tečnost, vaginalna sekret i analna sluz) i majčinom mleku.

Kako se HIV prenosi?

Najčešće se prenosi nezaštićenim seksualnim odnosom (analnim, vaginalnim i oralnim), zatim deljenjem pribora za ubrizgavanje droga i sa inficirane majke na dete tokom trudnoće, porođaja ili dojenjem.

Kako HIV deluje u organizmu?

On direktno napada ćelije imunog sistema (CD4 limfocite) koje pomažu organizmu da se bori protiv infekcija. HIV utiče na smanjenje njihovog broja, stvarajući vremenom imunološki deficit (manjak). HIV utiče i na druge оrgаnе као štо su srcе ili mоzак. Prirodni tok nelečene HIV infekcije se završava smrću.