×
Testiraj se

Studija Partner (2016)

Šta je studija Partner?
Partner 1 je naziv studije u kojoj su praćeni serorazličiti parovi – od kojih je jedan partner HIV pozitivan a drugi negativan – radi procene rizika od prenosa HIV infekcije u slučaju kada je HIV pozitivna osoba na ARV terapiji.

Koliko je učesnika imala studija Partner?
Studija je uključila 1166 serorazličitih parova, 62% muško-ženskih i 38% muško-muških parova koji su praćeni tokom 1,3 godine (medijana).

Koji su bili kriterijumi za učesnike studije Partner?
Neki od kriterijuma studije bili su: seks bez korišćenja kondoma i PrEP-a, obavljanje redovnih laboratorijskih analiza, korišćenje ARV terapije od strane HIV pozitivnog partnera, uz održavanje virusne supresije na <200 kopija/mL plazme.

Koji su rezultati studije Partner?
Na kraju studije je analizirano 900 parova koji su zadovoljili propisane kriterijume. Prijavljeno je preko 58 000 nezaštićenih seksualnih odnosa. Nije došlo do HIV infekcije nekog od negativnih partnera koja se filogenetskim ispitivanjem mogla povezati sa HIV pozitivnim partnerom.

Izračunata procena stope prenosa tokom 100 godina je 0,00 (0,00 – 0,30) sa intervalom poverenja od 95%.

Zašto je važna Partner studija?
Partner studija je prva koja je za kriterijum imala seks bez kondoma kod serorazličitih parova. Rezultati studije su ukazali da ne postoji od prenosa HIV infekcije kada HIV pozitivna osoba imaju virusnu supresiju <200mL plazme. Zbog manjeg procenta muško-muških parova usledio nastavak studije: Partner2.