×
Testiraj se

Studija Partner 2

Šta je studija Partner 2?
Partner 2 je nastavak studije Partner 1 u kojoj su praćeni serorazličiti parovi – od kojih je jedan partner HIV pozitivan a drugi negativan – radi procene rizika od prenosa HIV infekcije u slučaju kada je HIV pozitivna osoba na ARV terapiji. Partner 2 studija je imala za cilj da preciznije isprati muško-muške parove koji su u Partner studiji činili 38% ispitanika.

Koliko je učesnika imala studija Partner 2?
Studija je uključila 972 serorazličita muško-muška para, koji su praćeni tokom 2,0 godine (medijana).

Koji su bili kriterijumi za učesnike studije Partner 2?
Neki od kriterijuma studije bili su: seks bez korišćenja kondoma i PrEP-a, obavljanje redovnih laboratorijskih analiza, korišćenje ARV terapije od strane HIV pozitivnog partnera, uz održavanje virusne supresije na <200 kopija/mL plazme.

Koji su rezultati studije Partner 2?
Na kraju studije je analizirano 800 parova koji su zadovoljili propisane kriterijume. Prijavljeno je preko 76 000 nezaštićenih seksualnih odnosa. Nije došlo do HIV infekcije nekog od negativnih partnera koja se filogenetskim ispitivanjem mogla povezati sa HIV pozitivnim partnerom.

Izračunata procena stope prenosa tokom 100 godina je 0,00 (0,00 – 0,23) kod nezaštićenog analnog seksa između muškaraca koji imaju seks sa muškarcima.

Zašto je važna Partner 2 studija?
Partner studija je definitivno potvrdila da je N=N i pokrenula kampanje o podizanju svesti i borbi protiv stigme i diskriminacije prema osobama osobama koje žive sa HIV-om.