×
Testiraj se

Studija Privlačenje suprotnosti (2018)

Šta je studija Privlačenje suprotnosti?
Studija Privlačenje suprotnosti (Opposite Attract) je naziv studije u kojoj su praćeni serorazličiti parovi – od kojih je jedan partner HIV pozitivan a drugi negativan – radi procene rizika od prenosa HIV infekcije u slučaju kada je HIV pozitivna osoba na ARV terapiji.

Koliko je učesnika imala studija Privlačenje suprotnosti?
Studija je uključila 343 serorazličita muško-muška para, koji su praćeni tokom 1,7 godine (medijana), od kojih je u startu 80% koristilo ARV terapiju.

Koji su bili kriterijumi za učesnike studije Privlačenje suprotnosti?
Neki od kriterijuma studije bili su: seks bez korišćenja kondoma i PrEP-a, obavljanje redovnih laboratorijskih analiza, korišćenje ARV terapije od strane HIV pozitivnog partnera, uz održavanje virusne supresije na <200 kopija/mL plazme.

Koji su rezultati studije Privlačenje suprotnosti?
Tokom više od 12 000 prijavljenih nezaštićenih seksualnih odnosa, nije došlo do HIV infekcije nekog od negativnih partnera koja se filogenetskim ispitivanjem mogla povezati sa HIV pozitivnim partnerom.

Izračunata procena stope prenosa tokom 100 godina je 0,00 (0,00 – 1,59) kod nezaštićenog analnog seksa između muškaraca koji imaju seks sa muškarcima.