×
Testiraj se

Studije koje dokazuju da je N=N

Ovo su tri najznačajnije studije koje su dokazale da nema rizika od prenosa infekcije na HIV negativne osobe od strane HIV pozitivnih partnera, koji redovnim korišćenjem ART-a (antiretrovirusna terapija) postižu i održavaju virusnu supresiju.

Studija Partner (2016)

Studija Privlačenje suprotnosti (2018)

Studija Partner 2 (2019)