×
Testiraj se

Testiranje na HIV – dijagnostika

Bratislav Prokić, april 2022.

Zašto je važno testirati se na HIV?
Savetovanje i testiranje na HIV se preporučuje svim seksualno aktivnim osobama. To je jedini način da se sazna HIV status. Lečenje može sprečiti razvoj bolesti, AIDS i smrtni ishod. Osobe koje na vreme otpočnu sa lečenjem mogu imati neskraćen životni vek i ne mogu preneti HIV seksualnim partnerima.

Gde je moguće obaviti besplatno i anonimno testiranje u Srbiji?
Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV je dostupno u 24 instituta i zavoda za javno zdravlje u Srbiji. Osobe u pojačanom riziku od HIV infekcije, kao što su muškarci koji imaju seks sa muškarcima, mogu obaviti testiranje u checkpointu Potent u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, ili u NS checkpointu.

Šta je period prozora?
Period prozora se odnosi na vreme nakon infekcije tokom kojeg testovi na HIV ne mogu detektovati markere infekcije (p24 antigen-Ag i antitela-At), jer su još uvek odsutni, ili su suviše retki. Kod testova četvrte generacije (Ag, At testovi) je najbolje sačekati 45 dana, a kod brzih testova (At) 90 dana.

Šta znači nereaktivan rezultat testa na HIV?
Nereaktivan ili negativan rezultat testa na HIV znači da nisu detektovani markeri koji ukazuju na HIV infekciju. Ako je rizik za HIV infekciju bio nedavno, neophodno je ponoviti test nakon isteka perioda prozora. Kada je rezultat testa nereaktivan nakon isteka perioda prozora, možemo biti sigurni da osoba nema HIV.

Šta znači reaktivan rezultat testa na HIV?
Reaktivan rezultat znači da je test reagovao sa nečim u krvi što bi moglo biti (ali nije nužno) HIV virus ili antitela na HIV virus. Reaktivan rezultat ukazuje na HIV infekciju, ali ni jedan test nije 100% tačan, pa je potrebno uraditi potvrdni test u referentnoj ustanovi.

Šta uraditi ako je rezultat testa na HIV reaktivan?
Nakon reaktivnog rezultata testa na HIV, potrebno je, što pre, obaviti potvrdan test na infektivnoj klinici, ili u zavodu za javno zdravlje. Ako se osoba javi udruženju Potent dobiće korisne informacije, podršku i pratnju prilikom posete lekaru. Tek nakon potvrdnog testa, može se dati dijagnoza HIV infekcije.

Šta može izazvati lažno pozitivan rezultat testa na HIV?
Lažno reaktivni rezultat testa na HIV se dešava retko, ali je moguć zbog reakcije antitela na drugu infekciju ili supstancu. Uobičajni uzroci su: primena vakcine protiv gripa ili hepatitisa B, autoimune bolesti, lajmska bolest, polne bolesti poput sifilisa, mononukleoza, trudnoća, primena gamaglobulina i imunoglobulina.

Koliko su pouzdani brzi testovi na HIV?
Brzi testovi su podjednako pouzdani kao i drugi testovi, ako se ispoštuje period prozora od 90 dana.