×
Testiraj se

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Datum stupanja na snagu: 23.9.2021.

Pristupom ovoj veb stranici prihvatate Uslove korišćenja (u daljem tekstu Uslovi). Zadržavamo pravo da ih u bilo kom trenutku promenimo, a izmenjeni Uslovi će se primenjivati na Vaše dalje korišćenje veb stranice. Molimo vas da pažljivo pročitate Uslove i da nas kontaktirate ako imate nekih pitanja.

Definicije i pojašnjenja 

Veb stranicom www.potent.org.rs upravlja udruženje Potent.

Potent je skraćeni naziv udruženja „Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje – Potent“ registrovanog 20.1.2017. godine u Agenciji za privredne registre, sa sedištem u Beogradu, na adresi Fočanska 19/G1 (Matični broj 28220090, PIB 109868267). Zastupnik udruženja je Bratislav Prokić. 

  • „Veb stranica“ se odnosi na stranicu www.potent.org.rs;
  • „Vi“,“Vaš“ i sl. se odnosi na osobu koja pristupa veb stranici;
  • „Mi“, „naš“ i sl. se odnosi na Potent
  • „Materijali“ su informacije, tekstovi, podaci, grafiku, linkove, programske kodove, publikovane materijale koji su dostupni na ovoj veb stranici
  • „Uslovi“ se odnose na uslove i odredbe u ovom dokumentu
  • „Usluge“ se odnose na zakazivanje termina savetovanja i testiranja, kao i na poručivanje poklona uz donaciju i isporuku poklona.
  • „Korisnik“ je osoba koja posećuje veb stranicu i koristi Usluge 

Korišćenje materijala sa veb sajta i autorska prava

Osim ako nije izričito navedeno, nosilac autorskih prava svih materijala na www.potent.org.rs je udruženje Potent. 

Možete pristupati, pregledati i štampati kopije materijala koji se nalazi na veb stranici sve dok:

  • Koristite materijal za nekomercijalnu ličnu upotrebu,
  • Zadržavate obaveštenja o autorskim pravima
  • Ne menjate, reprodukujete, prikazujete ili distribuirate materijal za bilo koju javnu upotrebu bez prethodnog pisanog pristanka Potenta.

Tamo gde autorska prava nad materijalom (kao što su fotografije), pripadaju trećoj strani, to će biti navedeno u blizini materijala na veb stranici.

Ako na nekoj od stranica primetite da je delo zaštićeno autorskim pravima kopitano na način da je time prekršeno vaše autorsko pravo, obratite nam se putem mejla aleksandar.potent@gmail.com i u svoj zahtev uključite detaljan opis navodnog kršenja.

Sadržaj

Iako je prilikom sastavljanja edukativnog i informativnog materijala na sajtu uložena velika pažnja, ne možemo garantovati tačnost i pouzdanost svih podataka do kojih smo došli. Udruženje, autori i osobe koje se pominju u materijalima ne mogu se smatrati odgovornim za navede činjenice i ne mogu preuzeti odgovornost za to kako koristite informacije sa veb sajta.

Edukativni sadržaj je namenjen pre svega opštoj populaciji i prilagođen je jeziku koji većina posetilaca može da razume. Obratite pažnju na datum objave ili ažuriranja. Neke informacije sadržane na stranici ne moraju odražavati trenutnu situaciju, najbolju praksu ili vodiče. 

Ako imate neke predloge ili sugestije kontaktirajte nas. Zainteresovani smo da čujemo Vaše mišljenje o materijalu na našem sajtu. Ohrabrujemo Vas da aktivno učestvujete i pomognete u kreiranju materijala za ovaj veb sajt.

Medicinske informacije

Bilo koji medicinski podatak naveden na ovoj veb stranici nema za cilj da zameni konsultacije sa kvalifikovanim lekarom, ili da odobri bilo koji medicinski tretman ili zdravstvenu uslugu. Savetujemo da potražite profesionalnu pomoć, kako biste dobili adekvatan savet za vašu specifičnu situaciju. 

Kada u tekstovima pominjemo robne marke lekova, koristimo nazive koji su odobreni u Srbiji, a mogu se naći i nazivi lekova koji možda još uvek nisu odobreni ili se više ne korste.

Pristupanje uslugama

Pristupajući Uslugama saglašavate se sa ovim Uslovima kao i sa Politikom privatnosti. Ako se ne slažete sa bilo kojim odredbama Uslova i Politike privatnosti ne pristupajte Uslugama. 

Pristupajući uslugama korisnik ostavlja mejl adresu ili/i druge lične podatke, sa kojima se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije što je detaljnije opisano u Politici privatnosti.

Usluga zakazivanja besplatnog, dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja u Potent centrima je takođe besplatna i vrši se putem veb stranice. Tom prilikom korisnik ostavlja samo mejl adresu, na koju dobija potvrdu o zakazanom terminu i o mogućnosti da otkaže termin. Druge podatke nije potrebno unositi. 

Zbog ograničenih finansijskih sredstava, uslugama zakazivanja savetovanja i testiranja u Potentu za sada mogu pristupiti samo osobe koje su u pojačanom riziku od HIV infekcije: muškarci koji imaju seks sa muškarcima, seksualni radnici i radnice, trans osobe i korisnici droga.

Ohrabrujemo sve druge da redovno i po potrebi obavljaju savetovanje i testiranje na HIV i druge polne infekcije u zavodima i institutima za javno zdravlje, gde se ova usluga pruža besplatno i anonimno.

Poručivanje poklona uz donaciju je druga Usluga koja se vrši putem veb stranice. Tom prilikom korisnik koji želi bira visinu donacije i ostavlja lične podatke koji su neophodni za isporuku poklona. Uneti podaci se ne koriste u druge svrhe. Donacija se vrši pouzećem, odnosno po isporuci poklona. Tom prilikom, korisnik dobija ugovor o donaciji koji potpisan i skeniran Potentu šalje elektronskom poštom. 

Nismo odgovorni ako je iz bilo kog razloga neka Usluga ili bilo koji deo Usluge nedostupnan u bilo kom trenutku ili periodu. Povremeno možemo ograničiti pristup nekim delovima Usluge ili celoj Usluzi svojim korisnicima, uključujući posetioce i korisnike Usluge.

Garancija kvaliteta

Iako ćemo dati sve od sebe da budete zadovoljnim našom pruženom uslugom ne dajemo apsolutne garancije da će naše usluge udovoljiti Vašim potrebama i očekivanjima.

Trudimo se da koristimo informacije i da primenjujemo prakse koje smatramo da su najbolje u svetu. U obavezi smo da poštujemo procedure koje propisuje Institut za javno zdravlje Srbije, kao I da ispunimo očekivanja donatora, kao i da o svom radu izveštavamo Ministarstvo zdravlja, teritorijalno nadležne zavode i institute za javno zdravlje.

Linkovi

Navodimo linkove eksternih veb stranica i informacije o uslugama trećih strana na koje nemamo uticaj i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj bilo koje druge veb stranice, ili stranice koja se povezuje sa našom veb stranicom, kao ni za sadržaj i kvalitet usluge trećih strana. Snažno savetujemo da pročitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti svih veb stranica koje posetite.

Prigovor

Svaki prigovor klijenata će biti uzet u obzir, a svaki nesporazum ćemo nastojati da rešimo brzo, efikasno i na obostrano zadovoljstvo. Prigovore možete poslati na mejl orlovic.potent@gmail.com 

Pravno tumačenje

Ovi Uslovi korišćenja se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije. Svaki spor koji proizilazi iz ovih odredbi i uslova, ili vašeg korišćenja veb stranice biće pod isključivom nadležnošću srpskih sudova. 

Ako bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja bude smatrana nevaljanom na sudu, preostale odredbe ovih Uslova ostaće na snazi. 

Odricanje i pravno razdvajanje

Svaki propust firme da utvrdi pravo ili odredbu prema Uslovima ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. Ako sud ili drugo nedležno pravno telo bude smatralo odredbu nevaljanom ili nezakonitom iz bilo kog razloga, takva odredba će biti uklonjena ili ograničena na najmanju meru, a na način na koji će preostale odredbe iz Uslova korišćenja nastaviti da važe u punoj snazi.

Saglasnost sa Uslovima korišćenja

Korišćenjem veb sajta i Usluga potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove Uslove korišćenja i obavezujete se da ćete ih se pridržavati.